Wij verrichten wij onze zodenbemesting met behulp van injectie. Drijfmest injecteren wij direct in de bodem, zodat we uitspoeling van mest, ammoniakvervluchtiging en stankoverlast verminderen. Dat is in vergelijking met oppervlaktebemesting een groot voordeel. Tijdsbesparend is het ook, omdat de mest niet ondergewerkt hoeft te worden. Mestinjectie heeft dus veel voordelen. In Nederland en België is deze manier van mestinjectie in veel gevallen zelfs wettelijk verplicht. Wij kunnen voor u uw bouwland injecteren. Wij doen er alles aan om u aan stralende, vruchtbare akkers te helpen en daarnaast het milieu zo weinig mogelijk te belasten.